Нютън Денюб EООД
      
 
HOME      Anfrage      Impressum      AGB      Links     

   Услуги
 
   Машини (Oборудване)
 
   Продукти

Добре дошли на страницата на Нютън Денюб

„Нютон Денюб” ЕООД е бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002­2.001­0182­C01 “Подобряване на производствения капацитет на "Нютон Денюб" ЕООД като доставчик на метални компоненти за световни лидери в машиностроенето” по процедура „BG16RFOP002­2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014­2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
 
Проектът на „Нютон Денюб” ЕООД е насочен към повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал. Осигуряването на високопроизводителни металообработващи машини ще доведе до увеличаване на общия производствен капацитет чрез разширение на конкретния производствен капацитет при тези операции, за които към момента е недостатъчен – струговане и фрезоване. Предвижда се нарастване на средната производителност за период от 3 години след изпълнение на проекта с над 16% спрямо 2014 г. Увеличеният капацитет за производство ще позволи на „Нютон Денюб” ЕООД да поеме допълнителни поръчки от чуждестранните си клиенти като произвежда повече от наличния продуктов асортимент с радикално по­добри характеристики /по­ качествени, по­сложни метални компоненти, вкл. с по­големи размери/. Очаква се изпълнението на проекта да доведе до увеличаване на средните генерирани приходи от износ за период от 3 години след изпълнение на проекта с над 40%. Обща стойност на проекта 775 544,00 лева, от които 296 645,58 лева европейско и 52 349,22 лева национално съфинансиране.
 
                      

Нютън Денюб EООД
ул. ''Гео Милев'' № 160
1574 София, България
 
Тел.: +359 2 870 55 66
Факс: +359 2 870 02 10
emailoffice@newtondanube.eu
 
Standort
www.newtondanube.eu           Industrielle Metallverarbeitung